drs. Elouise van der MeulenPraktijk voor coaching en psychotherapie

Wanneer ga je in psychotherapie?

Je gaat in psychotherapie als je het zicht op jezelf bent kwijtgeraakt en niet meer zoveel begrijpt van jezelf. Of als het welbevinden op een of meerdere levensterreinen (werk, relatie met kinderen en/ of ouders, relatie met partner of vrienden) is verstoord. Het kan ook zijn dat je je heel erg somber voelt of zo onzeker dat je geen beslissingen meer kan of durft te nemen. Soms kan de reden zijn dat je je heel erg opgesloten voelt in jezelf en weinig of geen contact hebt/ voelt met anderen.